Почесне консульство Австрійської республіки у місті Дніпро

Консульський округ:
Дніпропетровська область

Почесне консульство Австрійської республіки у місті Дніпропетровськ  відкрито 14 квітня 2016 року з метою  україно-австрійської співпраці.

Віденською  конвенцією про консульські відносини,   яка набрала чинності у 1967 році, визначено основні  завдання почесного консульства. Зокрема, до них належить збереження та сприяння торговим, економічним, культурним, науковим та міжнародно-туристичним відносинам між приймаючою країною – Україною та Республікою Австрія.

Особливо важливими є допомога та надання консульського захисту громадянам Австрії та австрійським установам, співробітництво між професійними представництвами (посольство або генеральне консульство) та почесними (генеральними) консульствами.

Почесне консульство запрошується до ознайомлення з відносинами та розвитком в економічному, культурному та науковому житті приймаючої держави у рамках законодавчих норм та до доповідей зацікавленим установам в Австрії у якості професійних представництв, та надання відповідних консультацій.

Почесним консульством здійснюються консульські функції відповідно до пунктів (a), (b), (c), (e), (g) (h) та (m) статті 5 Віденської конвенції про консульські зносини:

Функції Почесного консульства Австрійської Республіки м. Дніпропетровськ

а) захист у державі перебування інтересів акредитуючої держави та її громадян (фізичних та юридичних осіб) в межах, встановлених  міжнародним правом;

b) сприяння розвитку торгових, економічних, культурних та  наукових зв’язків між репрезентованою державою і державою перебування, а також сприяння розвитку дружніх відносин між ними іншими засобами  відповідно до положень цієї Конвенції;

с) з’ясування всіма законними способами  умов і подій у торговельній, економічній, культурного і наукового життя держави перебування, повідомлення про них уряду акредитуючої держави та надання відомостей зацікавленими особами;

е) надання допомоги та  сприяння громадянам (фізичним і юридичним особам) акредитуючої держави;

g) охорона інтересів громадян (фізичних та юридичних осіб) акредитуючої держави у разі спадкування “mortis causa” на території держави перебування відповідно до законів і правил держави перебування;

h) охорона в межах, встановлених законами та правилами держави перебування, інтересів неповнолітніх та інших осіб, що не володіють повною дієздатністю, які є громадянами акредитуючої держави, особливо коли потрібне встановлення над такими особами будь-якої опіки чи піклування;

m) виконання інших функцій, покладених на консульську установу державою, що не забороняються законами і правилами держави перебування або проти виконання яких держава перебування не має заперечень, або ж які передбачені міжнародними договорами, чинними між репрезентованою державою і державою перебування.